מאגר מחקרים קליניים בישראל

מאגר הנתונים נתוני הניסויים הרפואיים שלנו מסייע למטופלים למצוא ניסויים העשויים להתאים להם מתוך כלל המחקרים שעורכת חברת רוש בישראל. המאגר מאפשר חיפוש על-פי תחומי מחלות והינו בשפה העברית.

להלן מידע אודות מחקרים קליניים עם מוצרי רוש הפעילים בישראל:
 
 
למאגר הניסויים הרפואיים אשר עורכת רוש העולמית ברחבי העולם, המאגר נוח לחיפוש והינו בשפה האנגלית, לחץ כאן.
 

לתשומת ליבך, ניסויים רפואיים אשר מפורסמים באתר האינטרנט ניתנים כשירות אינפורמטיבי גרידא. אין בפרסום ניסויים כאמור כדי להוות המלצה כלשהי להשתתף במחקר כלשהו ו/או לקבל טיפול כלשהו. כמו כן, אין בפרסום ניסויים כאמור כדי להוות אינדיקציה כלשהי באשר לתועלת טיפולית אשר תצמח למשתמשים בתרופת המחקר. יודגש, כי בבחינת כל טיפול או השתתפות בניסוי יש לפנות לרופא המטפל לשם קבלת חוות דעת מוסמכת.