מהו סרטן מעי גס?

סרטן מעי גס נוצר כאשר תאים בריאים במעי הגס עוברים שינוי (מוטציה) ומתחלקים ללא בקרה ושליטה. כדי שגופנו יתפקד בצורה תקינה, קיים איזון בין תאים בריאים המתחלקים ומתחדשים, לבין תאים שניזוקו או הזדקנו, ועוברים פירוק וספיגה. קיים מנגנון האחראי על חלוקת התאים ומוודא שהתהליך נעשה בצורה מתוכננת ומבוקרת. כאשר חלים שיבושים במנגנוני הבקרה של התאים, הם ממשיכים להתחלק ללא סדר ושליטה. מקור השיבוש עשוי להיות שינוי (מוטציה) שהתרחש בגנים בתאים הבריאים. כאשר חלוקת התאים יוצאת מכלל שליטה נוצר גידול של תאים שעלולים להפוך לסרטניים, להתפשט ולפגוע ברקמות בריאות.

סרטן מעי

המעי הגס והרקטום מהווים את החלק הסופי של מערכת העיכול, שתחילתה בפה וסופה בפי הטבעת. תפקיד מערכת העיכול הוא לעבד ולספוג את המזון שאנו אוכלים ולהפריש חומרי פסולת מהגוף. המעי הגס נמצא בהמשך למעי הדק, ולאורכו נעשית בעיקר ספיגה של נוזלים והפרשת פסולת מוצקה מהגוף. 12 הסנטימטרים האחרונים של המעי הגס נקראים חלחולת (רקטום).

דופן המעי עשויה ממספר שכבות. מקורם של גידולי המעי הגס והרקטום הוא בשכבת התאים הפנימית המצפה את המעי הגס. מרבית הגידולים מסוג זה מתחילים מפוליפ, המורכב מגוש של תאים שאינם סרטניים הבולט לעבר החלל הפנימי של המעי. הפוליפ הוא גידול שפיר (לא ממאיר) שאינו מתפשט לרקמות נוספות. לאחר תקופה ארוכה, הנמשכת לפעמים מספר שנים, אחוז קטן של הפוליפים עשוי להפוך לגידולים ממאירים היכולים להתפשט ולחדור לרקמות ולאיברים נוספים. לרוב, תהליך זה אינו גורם לכאב או לתסמינים כלשהם, ולכן חשוב לבצע בדיקות סקר לאיתור מוקדם של גידולים במעי הגס וברקטום.

דירוג שלבי סרטן מעי הגס

נהוג לסווג את חומרת המחלה והיקפה על פי התפשטותה המקומית לשכבות דופן המעי או לחלקי גוף המרוחקים מדופן המעי. מקובל לחלק את מידת ההתפשטות של גידול במעי לארבעה שלבים:

שלב 0 - הגידול מוגבל לשכבה הפנימית המצפה את דופן המעי.

שלב 1 - הגידול הגיע לשכבות נוספות של דופן המעי, אך לא התקדם לרקמות סמוכות או לבלוטות לימפה.  

שלב 2 - הגידול חדר דרך דופן המעי, ואף הגיע לרקמות נוספות הצמודות למעי.

שלב 3 - הגידול התפשט לבלוטות לימפה הסמוכות למעי, אך לא לאיברים מרוחקים.

שלב 4 - הגידול התפשט לאיברים מרוחקים, כדוגמת הריאות או הכבד.