תהליך המחקר ברוש

ברוש אנו מאמינים כי המטרה העיקרית של חברת תרופות היא למצוא פתרונות חדשניים לבעיות רפואיות חמורות, שטרם נמצא להן מענה רפואי הולם. האנשים ברוש שואפים ליצור תרופות ובדיקות אבחון ייחודיות על מנת לאפשר שיפור ממשי בבריאות, באיכות החיים ובתוחלת החיים של המטופלים.

 

הודות לטכנולוגיות המתוחכמות והתובנות המולקולריות בתקופתנו, אנו יכולים להבין טוב יותר את הגורמים למחלות רבות, לפתח ולהתאים טיפולים לחולים. עם זאת, גילוי ופיתוח תרופות חדשניות ובדיקות אבחון הם עדיין משימות מורכבות הלוקחות זמן רב.

 

לאורך השנים האחרונות שיפרנו ללא הרף את המסגרת הארגונית והטכנולוגית כדי לקדם שיתוף פעולה בין חטיבת הפארמה (תרופות) לבין חטיבת הדיאגנוסטיקה (אבחון) שלנו.

על אף שתהליכי המחקר והפיתוח שונים, כאשר שתי החטיבות עובדות יחד על פרויקטים משותפים, הן חולקות מתקני מחקר, טכנולוגיות ותגליות. זהו יתרון המבדיל את רוש מחברות אחרות.

שיתוף הפעולה הצמוד בין החטיבות הוא הבסיס ליישום מוצלח של אסטרטגיית רפואה מותאמת אישית.

לתהליך הפיתוח של מוצרי פארמה ארבעה שלבים: גילוי, חיפוש, הוכחת היתכנות ואישור. בפיתוח תרופות אפשר לחלק את השלבים האלה לשלבי משנה: מחקר ופיתוח מוקדמים (המכילים את שלב בחירת המטרה, יצירת מרכיב עיקרי, פאזה 0, 1, ו-2), שלב פיתוח קליני (המכיל את שלבי פאזה 3 והגשה לאישור הרשויות) ושלב המסחור (המכיל את שיווק התכשיר ופאזה רביעית). במוצרי דיאגנוסטיקה שלבי המשנה הם: פיתוח ביומרקר (זיהוי מטרה), היתכנות אבחון נלווה ובחינת תועלת (בחירת מטופלים), והשקת המוצר הדיאגנוסטי (התאמת הטיפול ומעקב).