ניסויים רפואיים ברוש

 

ניסויים רפואיים בבני אדם חיוניים לאישור הבטיחות והיעילות של תרופות חדשות ולבחינת שימושים חדשים לתרופות קיימות. הם מהווים חלק בלתי נפרד מפיתוח טיפולים חדשים לצרכים רפואיים שטרם נענו.

 

יחד עם זאת ניסויים רפואיים כרוכים בסוגיות אתיות ובסיכונים וחובה לבדוק בקפידה את השפעתם על המטופלים המשתתפים בהם. האנשים האחראים לתכנון ניסוי ולביצועו חייבים להעריך האם משקלן של התוצאות המיטיבות של טיפול חדש או של ניסוי חדש, גדול ממשקלם של הסיכונים הטמונים במחקר.

 


הצלחתם של ניסויים רפואיים חשובה ביותר להצלחתנו העסקית. אנו מחויבים לטפל בקפידה בכל הסוגיות והסיכונים. עלינו להבטיח:

 

  1. את השמירה על בטיחותם, רווחתם וזכויותיהם המשפטיות והאתיות של המשתתפים - בטיחות מטופלים ברוש העולמית
  2. מטופלים אשר הפיקו תועלת מניסוי יוכלו להמשיך לקבל טיפול לאחר סיום הניסוי, גם אם המוצר ממתין עדיין לאישור רשויות הבריאות
  3. תרופות לא ייבדקו באנשים פגיעים אלא אם הם צפויים להפיק תועלת מהטיפול
  4. תינתן למטופלים הזדמנות להצטרף או לא להצטרף לניסויים המתאימים למצבם
  5. מלוא המידע הרלוונטי מבחינה מדעית וקלינית, המתקבל מהניסויים, יפורסם מיד עם קבלתו, כדי למסור לאנשי מקצוע מתחום הבריאות סקירה מאוזנת ומדעית של ביצועי המוצרים שלנו.

מאגר הנתונים של הניסויים הרפואיים שלנו מסייע למטופלים למצוא ניסויים העשויים להתאים להם מתוך כלל המחקרים שעורכת חברת רוש בישראל. המאגר מאפשר חיפוש על-פי תחומי מחלות והינו בשפה העברית.