טכנולוגיית המידע המסייעת במחקרים

לתמיכה במצוינות בקבלת החלטות במחקר ופיתוח ברוש אנחנו משקיעים רבות במידע ובטכנולוגיית מידע. רוש מאפשרת חדשנות בגילוי תרופות ובפיתוחן באמצעות השימוש בביואינפורמטיקה, בכימאינפורמטיקה, בסטטיסטיקה, במדעי המידע ובהנדסת ידע. כדי להבטיח שנוכל להפיק את הערך המרבי מהנתונים הגנומיים החדשים ביותר, למשל, דרושים לנו פלטפורמת ביואינפורמטיקה מתקדמת ומדענים מיומנים.


השימוש בכמויות גדולות של מידע שהוא נחלת הציבור, יחד עם מידע פנימי שלנו, מאפשר לרוש לבנות מפות גנום וביטויי גנים ומודלים של מסלולים ביולוגיים ממגוון של איברים, אוכלוסיות מטופלים, שלבי מחלה וכיו"ב. מודלים ממוחשבים מאפשרים לנו להשוות בין כל אלה ולבנות השערות לגבי גורמי המחלות ולגבי האפשרויות שבהן יכולה רוש למקד את פעולות המחקר שלה לפיתוח תרופות יעילות מאוד ובטוחות מאוד למטופלים שיקבלו אותן.