נוגדנים חד-שבטיים מסוכרים

מנגנון אחד שבאמצעותו יכולים נוגדנים חד-שבטיים המשמשים בטיפול תרופתי לקטול תאים באופן ממוקד היא הפעלת מנגנון ביולוגי בו מערכת החיסון תוקפת את המטרה שסומנה ע"י הנוגדן ומביאה למות התא המסומן ADCC
(antibody-dependent cellular toxicity). יעילות ה-ADCC תלויה לחלוטין בגיוס תאים המעוררים את מערכת החיסון לפעולה כמו תאי NK ("קוטלים טבעיים"), שהיא תוצאה של קשירת הנוגדן לחלק ייחודי בקולטן הנקרא FcμIIIa.

אפשרות אחת להגביר את היקשרות הנוגדן לחלק ה-FcμIIIa היא חיבור מבנים סוכריים גדולים (אוליגוסכרידים) לנוגדנים החד-שבטיים (לאזור Fc). גישה זו של קישור מבנים סוכריים גדולים לנוגדן (glycoengineering או GlycoMAb) יצרה זן חדש של נוגדנים משופרים משמעותית מבחינת יכולתם לקטול תאי גידול.


רוש מפתחת כיום נוגדנים חד-שבטיים שעברו glycoengineering לטיפול בגידולים שונים.