תרופות בפיתוח

צנרת המוצרים שלנו כוללת מגוון רחב של פתרונות חדשניים לצורכי הבריאות של העתיד. פרויקטים עוסקים באבחון מחלות, מניעתן וטיפול בהן, וכן ברווחת המטופלים במטרה לשפר את איכות חייהם.

חדשנות ברוש היא יצירת מוצרים ושירותים חדשניים בעלי משמעות רפואית אשר יובילו לשיפור ממשי בבריאותם של המטופלים, איכות חייהם והישרדותם, והכנסה של מוצרים ושירותים אלה לשוק.
 

צנרת המוצרים המפותחים ברוש כוללת תרופות מולקולאריות חדשות ופיתוחים או הרחבות של השימוש בתרופות קיימות. מגוון המוצרים בצנרת משתנה עם הזמן כשתרכובות משלבי המחקר המוקדמים, מגיעות לשלב הפיתוח הבא או נכנסות לשוק.

שלבי פיתוח של תרופות

שלב 1: שלב הפיתוח בו מתחילים ניסויי הבטיחות והתרופה ניתנת לראשונה לבני אדם.
שלב 2: שלב הפיתוח בו נערכים הניסויים הראשונים לבדיקת יעילות התרכובת בבני אדם.
שלב 3: שלב בו נערך ניסוי רפואי גדול יותר להשוואה בין התרכובת החדשה ובין תרכובת הנמצאת בשימוש, כהכנה לקראת אישור השיווק ע"י רשויות הבריאות.