מדיניות פרטיות

 

15/11/2016

אנו מודים לך על ביקורך באתר האינטרנט או על פנייתך אלינו באמצעות הדואר האלקטרוני.

אנו ברוש מבינים כי ההגנה על פרטיותם של הגולשים באתרי האינטרנט שלנו היא חשובה ביותר, וכי כל פרט מידע אישי ו/או מקצועי אודותיך הוא רגיש במיוחד (להלן. זו הסיבה אשר בגללה נקטנו בצעדים הנחוצים על מנת לעמוד בתקנים כלל עולמיים בכל הקשור לפרטיות נתונים. אנו מטפלים ב"מידע האישי" שלך בהתאם להוראות החוק התקפות במדינת ישראל כמו גם חוקים מקומיים רלוונטיים אחרים המסדירים את האחסון, עיבוד, הגישה וההעברה של מידע אישי.

אתר האינטרנט של רוש המיישם מדיניות פרטיות זו (להלן "המדיניות") והמבקש ממך מידע כלשהו מחויב לאיסוף, שמירה ואבטחתו של המידע האישי אודותיך בהתאם למדיניות על פי הגדרתה לעיל, כמו גם תוך הסתמכות על הוראות כל דין, כללים ותקנות רלוונטיים. המדיניות חלה על מידע אישי הנאסף מן המקורות המקוונים של רוש (כגון אתרי אינטרנט, הודעות דואר אלקטרוני וכלים מקוונים אחרים). המדיניות אינה חלה על מידע אישי הנאסף ממקורות ואמצעי תקשורת שאינם מקוונים, למעט במקרים בהם מידע אישי מעין זה מאוחד עם מידע אישי שנאסף על ידי רוש דרך אמצעים מקוונים. כמו כן, המדיניות אינה חלה על מקורות מקוונים של צדדים שלישיים אשר אליהם יתכן ויהיה קיים קישור באחד מאתרי האינטרנט של רוש.

אנו אוספים מידע אישי אודותיך הניתן לזיהוי רק אם אתה מחליט להעניק לנו אותו. איננו חולקים כל מידע אישי אודותיך הניתן לזיהוי עם צדדים שלישיים למטרות שיווקיות שלהם, אלא אם קיבלנו ממך את הסכמתך המפורשת לעשות כן. נא עיין בתצהיר הפרטיות המובא להלן כדי ללמוד עוד על הדרך בה אנו אוספים וחולקים מידע, וכיצד אנו עושים שימוש בו, ומגנים עליו באמצעים המקוונים שלנו.

איסוף מידע

רוש עושה שימוש בשתי שיטות כלליות כדי לאסוף ממך ואודותיך מידע באמצעים מקוונים ("אונליין"):

מידע המתקבל על ידינו

·         מידע אישי הניתן לזיהוי – אנו נהיה רשאים לאסוף את המידע האישי הניתן לזיהוי שלך (כגון שם, כתובת, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני או מידע מזהה אחר) רק אם וכאשר בחרת להמציא לנו אותו במסגרת הרשאתך לאתר.

·         מידע נצבר – במקרים מסוימים אנו מסירים מרכיבי זיהוי אישיים ממידע אותו אתה בוחר למסור לידינו, ושומרים עליו במתכונת של מידע נצבר. אנו נהיה רשאים למזג מידע זה עם מידע אחר כדי ליצור מידע סטטיסטי אנונימי נצבר (כגון מספר הגולשים המבקרים באתרינו, שם תחום המקור של ספק שירות האינטרנט) אשר יסייע לנו בשיפור מוצרינו ושירותינו.

מידע הנאסף באופן אוטומטי

אנו וגם ספקים מסוימים, עמם אנו עובדים, מקבלים סוגי מידע מסוימים באופן אוטומטי כל אימת שאתה יוצר קשר עמנו דרך אחד מאתרי האינטרנט שלנו כמו גם בהודעות דואר אלקטרוני מסוימות שיתכן ונחליף בינינו. טכנולוגיות ושירותים אוטומטיים שיתכן ונעשה בהם שימוש יוכלו לכלול, לדוגמה, יומני שרתי רשת (Web Servers log), כתובות פרוטוקול אינטרנט (IP), עוגיות (cookies), אותות רשת ויישומים של צדדים שלישיים כמו גם כלי תוכן.

יומני שרתי רשת/כתובות פרוטוקול אינטרנט – כתובת פרוטוקול אינטרנט היא מספר המוקצה למחשב שלך כל אימת שאתה מתחבר לרשת האינטרנט. כל מערך זיהוי המחשבים ברשת האינטרנט מנוהל על בסיס כתובות פרוטוקול אינטרנט, המאפשרות למחשבים ושרתים לזהות אלה את אלה ולתקשר ביניהם. רוש אוספת כתובות פרוטוקול אינטרנט כדי לנהל את מערכת עיבוד הנתונים שלה וכדי להעביר מידע נצבר לארגונים קשורים, שותפים עסקיים ו/או לספקים על מנת לבצע ניתוח אתרים כמו גם סקירות אודות ביצועיהם של אתרי אינטרנט שונים.

עוגיות (Cookies) – "עוגיה" היא מידע המושתל באופן אוטומטי בדיסק הקשיח של המחשב שלך כאשר אתה גולש באתרי אינטרנט מסוימים. עוגיה זו מסוגלת לזהות באופן ייחודי את הדפדפן שלך בפני השרת. עוגיות מאפשרות לנו לאחסן מידע על גבי השרת על מנת לאפשר לך חוויית גלישה משופרת, וגם על מנת לבצע ניתוחים שונים וסקירת ביצועים אודות אתרים. מרבית דפדפני הרשת מותאמים כך שיסכימו לקבל עוגיות, ואולם אתה יכול לשנות את הגדרות הדפדפן שלך כך שיסרב לכל סוגי העוגיות או כדי שיודיעך מתי עוגיה נשלחת לעברך. נא שים לב, עם זאת, כי יתכן ואתר האינטרנט שלנו עלול שלא לעבוד כראוי אם תחליט לסרב לקבל עוגיות.

אותות רשת (Web beacons) - רוש תוכל לעשות שימוש בטכנולוגית אינטרנט נפוצה הקרויה "אות רשת" בעמודי אינטרנט או בהודעות דואר אלקטרוני מסוימים. אותות אלה מסייעים בניתוח יעילותם של אתרי אינטרנט על ידי מדידה, למשל, של מספר הגולשים לאתר מסוים, או ספירת הגולשים שהקליקו במרכיב מרכזי כזה או אחר של האתר.

אותות רשת, עוגיות וטכנולוגיות מעקב אחרות אינן מעניקות באופן אוטומטי מידע אישי אודותיך הניתן לזיהוי. טכנולוגיות מעקב אוטומטיות יוכלו לשמש אותנו, למשל, לאיסוף מידע נוסף בדבר השימוש אותו אתה עושה באתרי אינטרנט מסוימים ו/או בהודעות דואר אלקטרוניות אינטראקטיביות, במטרה לשפר את התועלת שאלה מביאים לך, רק אם אתה תמציא מרצונך החופשי מידע אישי אודותיך הניתן לזיהוי, למשל על ידי רישום או משלוח הודעות דואר אלקטרוני.

ביטחון אבטחת מידע

רוש נוקטת בטכנולוגיה ובאמצעי בטיחות, כללים ונהלים אחרים שמטרתם להגן על המידע האישי שלך מפני גישה בלתי מורשית, שימוש לרעה, פרסום, אובדן או הרס.

כדי להבטיח את סודיותו של המידע אודותיך, רוש עושה שימוש גם בחומת אש (“Firewall”) תקנית וגם שימוש באמצעי הגנה כדוגמת סיסמאות. עם זאת, זו אחריותך האישית לוודא כי המחשב בו אתה משתמש מובטח כראוי ומוגן מפני תוכנה זדונית, כגון סוסים טרויאניים, וירוסי מחשב ותוכניות תולעת שונות. אתה מודע לעובדה כי ללא קיום אמצעי ביטחון נאותים (כגון הגדרות ביטחון לדפדפן הרשת, תוכנת אנטי-וירוס מעודכנת, תוכנת חומת אש אישית והימנעות משימוש בתוכנות ממקור מפוקפק) קיים סיכון לכך כי המידע והסיסמאות בהם אתה עושה שימוש כדי להגן על המידע שלך יוכלו להתגלות לצדדים שלישיים בלתי מורשים.

שימוש במידע

רוש, לרבות חברות אחרות בקבוצת רוש ברחבי העולם ו/או החברות אשר את שירותיהן אנו שוכרים על מנת לתת שירותים בשמנו, יעשו שימוש בכל מידע אישי אודותיך, הניתן לזיהוי, שתבחר להעמיד לרשותנו תוך התחשבות בבקשותיך. אנו נשמר בקרבנו את השליטה על מידע זה ואף נישא באחריות לשימוש בו. חלק ממידע זה יוכל להיות מאוחסן או מעובד על גבי מערכות מחשב באזורי שיפוט אחרים, כגון ארצות הברית של אמריקה, אשר חקיקת ההגנה על המידע שלה תוכל להיות שונה מזו התקפה במקום בו אתה מתגורר. במקרים מעין אלה, אנו נוודא כי ננקטים אמצעי הגנה נאותים כדי לדרוש ממעבד המידע באותה המדינה כי ישמור על אמצעי הגנה על המידע שיהיו מקבילים לאלה הננקטים והישימים במדינה בה אתה מתגורר.

המידע, המשמש גם למטרות שונות (כגון ניהול ביצוע, החלטות המשכיות או צעדי פיתוח), יסייע בידינו להיטיב להבין את הצרכים שלך וכיצד נוכל לשפר הן את מוצרינו והן את השירותים שלנו וכן יסייע לנו להתאים את ההתקשרות עמך לגבי שירותים ומבצעים בהם היית מגלה עניין.  למשל, יתכן ונחליט לנתח את המין או גילם של הגולשים באתרי אינטרנט מסוימים בקשר עם מחקר אודות תרופה מסוימת או מצב של מחלה כזו או אחרת, ויתכן ונעשה שימוש בניתוח מידע נצבר זה לשימוש פנימי או לחלוקה עם גורמים נוספים.

שיתוף והעברת מידע

רוש משתפת במידע האישי אודותיך מספר חברות חיצוניות או סוכנים, המבצעים תחזוקה טכנולוגית או העובדים מטעמנו, כדי לסייע לבצע צעדים עסקיים מסוגים שונים, כגון הענקת שירות ללקוחות, משלוח מידע שיווקי ללקוחות אודות מוצרינו, השירותים שלנו והצעות מיוחדות. אנו נהיה רשאים גם לחלוק מידע אישי הניתן לזיהוי עם חברות אחרות בקבוצת רוש. על כל החברות והסוכנים שנמנו לעיל חלה החובה לעמוד בתנאי מדיניות הפרטיות שלנו.

כמו כן, יתכן ונפרסם מידע אישי הניתן לזיהוי למטרות שלהלן:

  1. מענה לבקשות מתאימות של רשויות ממשלתיות מוסמכות או היכן שהדבר יידרש על פי כל דין, צווי בתי משפט, תקנות ממשלתיות; או
  2. היכן שהדבר יידרש לביצוע ביקורת ספרים או כדי לחקור תלונה או איום בטחוני, או כדי להשיב עליהם.
  3. במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין רוש שתחייב חשיפתך;
  4. אם תבצע באתר פעולות שבניגוד לדין;

שימוש ישיר על ידי צדדים שלישיים למטרות שיווק

אנו לא נמכור או נעביר בכל דרך אחרת את המידע האישי הניתן לזיהוי שתמציא לנו באמצעות אתר האינטרנט לצד שלישי כלשהו למטרות שימוש שיווקיות ישירות שלהם, אלא אם נודיעך על כך באופן ברור ונקבל את הסכמתך המפורשת לכך שהמידע אודותיך ישותף באופן שתואר לעיל.

ניתוח ומעקב סטטיסטי אחר ביצועים - (Google Analytics)

אתר אינטרנט זה יהיה רשאי לעשות שימוש בפונקצית "ניתוח גוגל"- שירות ניתוח ומעקב סטטיסטי מקוון המוצע על ידי חברת גוגל האמריקאית (להלן "גוגל"). גוגל עושה שימוש ב"עוגיות" המהוות קבצי טקסט המושתלים במחשב שלך כדי לסייע לנתח באיזה אופן המשתמשים עושים שימוש באתר אינטרנט מסוים. המידע המיוצר על ידי עוגיה זו בדבר הרגלי הגלישה שלך באתר מסוים (לרבות כתובת פרוטוקול האינטרנט שלך) ישודר לגוגל וישמר על ידה על גבי שרתים. גוגל תעשה שימוש במידע זה כדי להעריך, כאמור, את מאפייני השימוש שלך באתר האינטרנט, לבצע דוחות אודות פעילות ברשת האינטרנט עבור מפעילי אתרים וכדי לספק מגוון שירותים הנוגעים לפעילות ברשת ולמאפייני השימוש בה. בנוסף לאמור לעיל, גוגל תהיה רשאית להעביר מידע זה הנאסף על ידה לצדדים שלישיים אם תידרש לעשות כן על פי חוק, או כאשר צד שלישי כלשהו יעבד את המידע מטעמה של גוגל. גוגל לא תקשר בין כתובת פרוטוקול האינטרנט שלך לבין כל מידע אחר שיוחזק על ידה. אתה תוכל לסרב לאפשר לעוגיות אלה למלא את תפקידיהן על ידי הגדרה מתאימה של הדפדפן שלך, ועם זאת, כפי שצוין לעיל, יתכן כי אם תבחר לעשות כן תיפגע יכולתך לעשות שימוש מלא באתר אינטרנט זה.

על ידי שימושך באתר האינטרנט אתה נותן את הסכמתך לתהליך עיבוד המידע אודותיך בגוגל באופן ולמטרות שצוינו לעיל.

קישורים לאתרים אחרים

אתר האינטרנט מכיל קישורים למספר אתרי אינטרנט נוספים שיוכלו להציע מידע מועיל לגולשים באתר שלנו. תצהיר מדיניות פרטיות זה אינו חל על אתרי אינטרנט אלה, ואנו ממליצים כי תיצור עמם קשר ישיר בנוגע למידע באשר למדיניות הפרטיות הנהוגה בהם.

הערה למשתמשי אתרי אינטרנט עסקיים או מקצועיים

אם אתה מקיים קשר עסקי או מקצועי כלשהו עם רוש, אנו נהיה רשאים לעשות שימוש במידע אותו מסרת באתר האינטרנט שלנו, לרבות באתרים המיועדים באופן ספציפי למשתמשים עסקיים ומקצועיים, כדי למלא אחר בקשותיך ולפתח את הקשר העסקי הקיים בינינו ועם הישויות אותן הנך מייצג. בנוסף לאמור לעיל, אנו נהיה רשאים לחלוק מידע מסוג זה עם צדדים שלישיים הפועלים מטעמנו.

עדכונים לתצהיר מדיניות הפרטיות

רוש תהיה רשאית לשנות תצהיר מדיניות פרטיות מקוון זה מעת לעת. כל שינוי מעין זה שיחול בתצהיר פרטיות זה ידווח ללא דיחוי באמצעות עמוד זה. כל שימוש באתר האינטרנט שלנו לאחר שינוי כאמור, מעיד כי הנך נותן את הסכמתך למידע החדש שסופק בהתאם לתצהיר הפרטיות המעודכן של רוש. המועד התקף של תצהיר פרטיות זה הוא יוני 2016.

הסכמתך לתנאים אלה

שימושך באתר האינטרנט יפורש כמתן הסכמתך למדיניות פרטיות זו. אם אינך מסכים למדיניות זו אל תשתמש באתר האינטרנט. שימוש מתמשך שלך באתר האינטרנט לאחר שיבוצעו בו שינויים בתנאים אלה יפורש כמתן הסכמתך לשינויים אלה. עם זאת, רוש תעשה שימוש במידע האישי הניתן לזיהוי רק בהתאם לגרסת מדיניות הפרטיות אשר תהיה בתוקף במועד איסוף המידע.

כיצד ליצור קשר עם רוש

בכל שאלה, או אם תהיה מעוניין כי רוש תשנה או תמחק את הפרופיל שלך, נא צור עמנו קשר באמצעות הדואר על פי הכתובת שלהלן:

רוש פרמצבטיקה (ישראל) בע"מ
רחוב החרש 6
הוד השרון 4524079

ניתן גם לפנות באמצעות טופס "צור קשר" באתר.