סרטן שד

סרטן שד הוא גידול ממאיר המתחיל ברקמת השד. הגידול יכול להיות מקומי או לשלוח גרורות לאיברים סמוכים או מרוחקים.

כאשר הסרטן מתגלה בשלב מוקדם, סיכויי הריפוי יכולים להגיע ל-90%.