הגוף האנושי בנוי מיחידות קטנות הקרויות ״תאים״.

מלבד חלק קטן מהתאים בגוף (למשל תאי המוח),  רוב התאים בגופנו מתחלפים ומתחדשים באופן תמידי – חלק מהתאים מתים ובמקומם נוצרים תאים חדשים. 

בגופינו קיים מנגנון האחראי על חלוקת תאים. מנגנון זה מאפשר לתאים להיווצר ולמות בצורה מתוכננת ומבוקרת, וכך תאים בריאים גדלים ומתחלקים בצורה מסודרת ועקבית כדי שהגוף יתפקד בצורה תקינה. כדי שמנגנון זה יתפקד כראוי הוא נמצא תחת בקרה הדוקה מאוד המונעת ממנו לבצע חלוקות לא נחוצות. 

כל תא בריא מתחלק לשני תאים זהים, המחליפים את התא שהתחלק. כאשר תא ניזוק מסיבה כלשהי והגוף אינו מצליח לתקן את הנזק, התא "יתאבד" ולא יתחלק לתאים פגועים נוספים.

לפעמים חלים שיבושים במנגנון הבקרה על חלוקת התאים, וחלוקת התאים יוצאת משליטה. כתוצאה מכך התאים ממשיכים להתחלק למרות שאין צורך בכמות גדולה של תאים. מקור השיבוש עשוי להיות שינוי (מוטציה) שהתרחש בגנים של תאים תקינים (נורמאליים). כאשר תאים מתחלקים וגדלים ללא בקרה נוצר גידול מוגזם של תאים העלולים להתפתח לגידול סרטני. הגידול עשוי להתפשט ולפגוע ברקמות בריאות.