ההצלחה של רוש טמונה במבנה שלה - היא מובלת על ידי המדע ומכוונת לחדשנות. אנחנו מאמצים מגוון של גישות מדעיות ופתוחים לרעיונות חדשניים. אנו משלבים באופן מלא את יכולות הפארמה והדיאגנוסטיקה כך שביכולתנו להגיע לפריצות דרך רפואיות למען מטופלים והחברה כולה.