צוות קרישה: סדרת סרטוני הסברה על המופיליה A

כיצד פועלת מערכת הקרישה?

השפעת מעכבים לפקטור 8

טיפולים חדשים להמופיליה A