כל הרקמות בגוף האדם בנויות מתאים.

מלבד חלק קטן מהתאים בגוף (למשל תאי המוח),  רוב התאים בגופנו מתחלפים ומתחדשים באופן תמידי – חלק מהתאים מתים ובמקומם נוצרים תאים חדשים. 

בגופינו קיים מנגנון האחראי על חלוקת תאים. מנגנון זה מאפשר לתאים להיווצר ולמות בצורה מתוכננת ומבוקרת, וכך תאים בריאים גדלים ומתחלקים בצורה מסודרת ועקבית כדי שהגוף יתפקד בצורה תקינה. על מנת שמנגנון זה יתפקד כראוי הוא נמצא תחת בקרה הדוקה מאוד המונעת ממנו לבצע חלוקות לא נחוצות. 

כאשר תא ניזוק מסיבה כלשהי והגוף אינו מצליח לתקן את הנזק, התא "יתאבד" ולא יתחלק לתאים פגועים נוספים.

לפעמים חלים שיבושים במנגנון הבקרה על חלוקת התאים, וחלוקת התאים יוצאת משליטה. כתוצאה מכך התאים ממשיכים להתחלק למרות שאין צורך בכמות גדולה של תאים. מקור השיבוש עשוי להיות שינוי (כדוגמת מוטציה) שהתרחש בגנים של תאים תקינים (נורמאליים). כאשר תאים מתחלקים וגדלים ללא בקרה נוצר צבר של תאים שיכול להיות ממאיר (סרטני) או שפיר. גידול סרטני מתאפיין בכך שהוא מסוגל להתפשט ולחדור לרקמות סמוכות ואף לשלוח גרורות לאיברים מרוחקים.